IV Wydarzenia

IX Seminarium Meteorowo-Meteorytowe; PPiM; Wyszków, 15 lipca 2017 r.

W sobotę, 15 lipca 2017 r. Pracownia Planetologii i Meteorytyki zorganizowała Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Seminarium było nawiązaniem do spotkań organizowanych w latach 1991 – 1999 przez Sekcję Meteorów i Meteorytów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Pracownię Komet i Meteorów we współpracy m.in. z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym czy Muzeum Regionalnym w Pułtusku. Po zakończeniu organizacji Mazowieckich Warsztatów Meteorytowych (10 edycji), podjęliśmy decyzję o wznowieniu Seminariów M-M.
Spotkanie odbyło się w 60. rocznicę śmierci Zofii H. Gąsiorowskiej w odnowionej, pierwszej siedzibie Pracowni.

Program seminarium

1.Sesja – Historia i współczesność
– 40 lat Klubu Astronomicznego „Saturn” i 30 lat Pracowni Planetologii i Meteorytyki
– Program pracy PPiM na lata 2017-2019
– Badania jasności nocnego nieba: nowy kierunek w działalności PPiM

2.Sesja – Meteoryka
– Meteoryka: między astronomią a geofizyką
– Perseidy 1977 – 2017. Historia obserwacji. Wyniki. Plany
– Tło meteorów sporadycznych: kontynuacja projektu sprzed 20 lat

3.Sesja – Meteorytyka
60. rocznica śmierci Zofii H. Gąsiorowskiej
– Z. H. Gąsiorowska (1898 – 1957). Zapomniany historyk i bibliograf polskiej meteorytyki
– Dydaktyczna kolekcja meteorytów PPiM
– Meteoryt Pułtusk jako temat prac licencjackich, magisterskich i doktorskich
– „Tajemniczy” nowy polski meteoryt

Część wygłoszonych referatów zostanie zamieszczona w materiałach wydawanych przez Pracownię Planetologii i Meteorytyki oraz na jej stronie internetowej.

J. W. Kosiński


Zajęcia terenowe „Mostówka’17”; 18 października 2017 r.

Kolejna edycja zajęć terenowych dotyczących geomorfologii i geologii czwartorzędu. Uczestniczyły 23 osoby.


X Konferencja Meteorytowa; Polskie Towarzystwo Meteorytowe; Pułtusk, 20-21 kwietnia 2018 r.

Konferencja poświęcona meteorytom w Pułtusku w roku 150. rocznicy upadku meteorytu Pułtusk – to wiele wyjaśnia i samo w sobie jest dobrą rekomendacją. Program tutaj: Konferencja PTMet w Pułtusku


Seminarium Naukowe PPiM; Wyszków, 25 czerwca 2018 r.

Seminarium poświęcono głównie 150. rocznicy upadku meteorytu Pułtusk. Podsumowane zostały dotychczasowe prace dotyczące tego wydarzenia i samego meteorytu prowadzone przez PPiM w latach 1997-2018.


Zajęcia terenowe „Mostówka’18d”; 12 września 2018 r.

Tegoroczna edycja zajęć terenowych dotyczących geomorfologii i geologii czwartorzędu była szczególna – pierwsze zajęcia z tego cyklu odbyły się w 1998 r. a więc dwadzieścia lat temu! Tym razem w zajęciach uczestniczyło 14 osób.


Zajęcia terenowe „Mostówka’18f”; 1 października 2018 r.

Druga część jubileuszowej edycji zajęć terenowych dotyczących geomorfologii i geologii czwartorzędu. W zajęciach uczestniczyło 28 osób.


Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych; Instytut Historii Nauki PAN; Warszawa, 21 listopada 2018 r.

O historii polskiej meteorytyki i meteorytach w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN. Program tutaj: Seminarium IHN PAN


X Seminarium Meteorytowe; Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne; Olsztyn, 13-14 kwietnia 2019 r.

To już 10 edycja olsztyńskiego Seminarium. Jak zawsze ciekawie! Program tutaj: X Seminarium PTMet


I (X) Mazowieckie Warsztaty Meteorytowe 2.0; PPiM; Wyszków, 3-4 maja 2019 r.

Po kilku latach reaktywowane zostały Mazowieckie Warsztaty Meteorytowe – jest to odpowiedź na „zastój” w mazowieckiej meteorytyce. Nie wszyscy chcą pracować w zespole, ale tym którzy chcą trzeba znowu dać szansę.

Kilkunastoosobowa grupa meteoryciarzy pracowała wg następującego planu:
– retrospekcja poprzedniej edycji Warsztatów
– omówienie bieżących zagadnień meteorytyki
– prezentacja prowadzonych prac oraz ich wyników
– wymiana doświadczeń
– omówienie planowanych kierunków prac
– przygotowanie projektów i ich realizacji
Uczestnicy umówili się na dwa spotkania w roku w cyklu wiosenno-jesiennym.

J. W. Kosiński


X Seminarium Meteorowo-Meteorytowe; PPiM; Wyszków, 12 sierpnia 2019 r.

W poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r. Pracownia Planetologii i Meteorytyki zorganizowała X Seminarium Meteorowo-Meteorytowe. Seminarium było nawiązaniem do spotkań organizowanych przez Sekcję Meteorów i Meteorytów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Pracownię Komet i Meteorów – reaktywowanych po raz pierwszy na początku lat 90. XX w. i po raz drugi w 2017 r.
Spotkanie odbyło się dokładnie w 40. rocznicę pierwszego Seminarium Met-Met zorganizowanego w 1979 r. we Fromborku. Wspominano także o 45. rocznicy śmierci jednego z najważniejszych twórców współczesnej polskiej meteorytyki, Jerzego Pokrzywnickiego.

Program Seminarium

1.Sesja – Historia i współczesność
– 40 lat Seminariów Meteorowo-Meteorytowych
– Prace Sekcji Historii Nauki i Techniki PPiM w zakresie historii transportu i historii medycyny
– Program pracy PPiM na lata 2020-2021
– Laboratorium i zbiory geologiczno-mineralogiczne

2.Sesja – Meteoryka
– Perseidy 2018 + 2019. Wyniki obserwacji. Plany
– Jasność nocnego nieba a obserwacje wizualne meteorów
– Górne warstwy atmosfery. Zagadnienie obłoków srebrzystych – teoria meteoroidowa

3.Sesja – Meteorytyka
– 45. rocznica śmierci J. Pokrzywnickiego / 55. rocznica publikacji „Meteorytów Polski…”
– Seminaria i konferencje naukowe i popularnonaukowe a rozwój i popularyzacja meteorytyki w Polsce
– Zambrzyccy a meteoryt Pułtusk. Stan badań
– Meteoryt Wyszków

Część wygłoszonych referatów zostanie zamieszczona w materiałach wydawanych przez Pracownię Planetologii i Meteorytyki oraz na jej stronie internetowej.

J. W. Kosiński


Zajęcia terenowe „Mostówka’19”; 31 października 2019 r.

Kolejna edycja zajęć terenowych dotyczących geomorfologii i geologii czwartorzędu. Uczestniczyło 28 osób.


Warsztaty Mineralogiczne i Geologiczne; Muzeum Geologiczne PIG; Warszawa, 18 grudnia 2019 r.

Po kilku latach ponownie uczestnikom zajęć terenowych w Mostówce zaproponowaliśmy zajęcia z mineralogii i geologii w warszawskim Muzeum Geologicznym PIG. W warsztatach uczestniczyło 40 osób.