I Strona główna

Pracownia Planetologii i Meteorytyki rozpoczęła swoją działalność 1 marca 1987 r. Obejmowała wówczas cztery Sekcje: Komet, Meteorów, Planetologii i Meteorytyki. Początki nie były łatwe – cała działalność organizowana była społecznie a finansowana prywatnie.

W 1989 r. Sekcja Komet i Sekcja Meteorów zostały połączone tworząc oddzielną Pracownię Komet i Meteorów, która z czasem usamodzielniła się, stając się stowarzyszeniem astronomicznym.

Pracownia Planetologii i Meteorytyki pozostała wierna pierwotnym zasadom działania – skupia osoby zainteresowane planetologią i meteorytyką oraz naukami o Ziemi; nadal też jest finansowana ze źródeł prywatnych, działając całkowicie na zasadach non-profit.

Niniejszy serwis ma przybliżyć działalność Pracowni i zaprezentować wybrane wyniki prac.