III Sekcje

Od wielu lat w ramach Pracowni Planetologii i Meteorytyki funkcjonują następujące Sekcje:

Sekcja Planetologii
– popularyzacja wiedzy o Układzie Słonecznym
– prace w dziedzinie planetologii porównawczej planet grupy ziemskiej

Sekcja 3G (geografia fizyczna / geologia / geofizyka)
– popularyzacja wiedzy o Ziemi
– dydaktyka nauk o Ziemi [biblioteka, zbiory materiałów dydaktycznych, kolekcja skał i minerałów]
– pomiary i obserwacje: stacje meteorologiczne, stacja aktynometryczna, stacja radiowa z zespołem anten KF + UKF / projektowane: stacja pomiaru jasności nocnego nieba, rejestrator jonosferyczny, rejestrator pola elektrycznego atmosfery

Sekcja Meteorytyki
– popularyzacja wiedzy o meteorytach
– dydaktyka meteorytyki [biblioteka, zbiory materiałów dydaktycznych, kolekcja meteorytów, kolekcja płytek cienkich z meteorytów]
– prace w dziedzinie historii polskiej meteorytyki oraz jej popularyzacja i dydaktyka
– prace terenowe i wstępne rozpoznawanie podjętych okazów

Sekcja Historii Nauki i Techniki
– popularyzacja wybranych działów historii nauki i techniki
– prace w dziedzinie historii nauki i techniki (na rzecz środowiska lokalnego)


Laboratorium
– sprzęt do cięcia i szlifowania okazów
– lupa binokularna, mikroskopy, kamery mikroskopowe
Stacja astronomiczna
– obserwacje astronomiczne: meteorów i komet, Księżyca, Słońca, zjawisk zaćmieniowych w układzie Słońce – Ziemia – Księżyc; obserwacje obłoków srebrzystych i zórz polarnych
[teleskopy astronomiczne Ø 150 mm, Ø 110 mm; lunety astronomiczne; sprzęt fotograficzny]
Sieć meteorologiczna
– 3 stacje miejskie w lokalizacjach o zróżnicowanej intensywności zabudowy
Biblioteka
– zbiory książek (ok. 3500 tomów) i czasopism
– zbiory elektroniczne
– archiwum
(więcej w zakładce „Biblioteka”)