Biblioteka PPiM

Biblioteka PPiM

Początki Biblioteki sięgają 1977 r. czyli okresu szybkiego rozwoju Klubu Astronomicznego „Saturn”. Początkowo gromadzone były (z zakupów prywatnych) książki i czasopisma dotyczące astronomii, ale było też sporo książek dotyczących geografii, fizyki i techniki. Bardzo szybki przyrost księgozbioru nastąpił w II połowie lat 80. XX w.; wtedy też pojawiły się książki dotyczące również dziedzin humanistycznych, biologii, chemii i informatyki. Kolejny znaczny wzrost ilości czasopism i książek to II połowa lat 90. i początek XXI w. Były to książki dotyczące astronomii, geofizyki, geologii, geografii, dydaktyki nauk geograficznych, historii nauki. W 2005 r. księgozbiór liczył ponad 5500 książek i 4000 czasopism. Książki znajdowały się w trzech miejscach, a czasopisma w dwóch, dosyć oddalonych od siebie, co mocno utrudniało korzystanie z nich. Po 2010 r. Biblioteka przeszła duże zmiany: sprzedano znaczną część księgozbioru, nastąpiły zmiany proporcji książek – jest mniej pozycji astronomicznych, bardzo mocno rozwinęły się działy zawierające pozycje dotyczące historii nauki i techniki, planetologii, meteorytyki, dydaktyki. Obecnie księgozbiór liczy ponad 3500 książek i ok. 1000 czasopism znajdujących się w dwóch lokalizacjach. Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń i dostępna jest tylko dla współpracowników PPiM.

Zbiory Biblioteki – działy
Ogólne zagadnienia astronomii
Astrofizyka. Astronomia gwiazdowa
Heliofizyka. Astronomia Słońca
Kosmologia i kosmogonia
Historia astronomii
Astrometria
Obserwacje astronomiczne
Przyrządy astronomiczne
Atlasy astronomiczne
Mapy astronomiczne
Katalogi astronomiczne
Roczniki i kalendarze astronomiczne
Planetologia ogólna i porównawcza
Meteoryka i meteorytyka. Kosmochemia
Kometologia
Astronautyka i kosmonautyka
Podręczniki astronomiczne. Dydaktyka astronomii
Encyklopedie i słowniki astronomiczne
Książki pomocnicze astronomiczne
Materiały pomocnicze astronomiczne
Urania / Postępy Astronomii
Czasopisma astronomiczne
Inne wydawnictwa ciągłe astronomiczne
Książki elektroniczne
{Z księgozbioru PJK]
Filozofia. Metodologia i logika
Historia. Archeologia. Architektura
Biologia. Chemia
Technologia informacyjna. Statystyka
Matematyka. Fizyka
Geodezja. Nauki techniczne. Ochrona środowiska
Języki. Słowniki. Encyklopedie. Bibliotekoznawstwo
Geofizyka. Górna atmosfera
Meteorologia. Dolna atmosfera
Geografia. Dydaktyka geografii
Geologia dynamiczna i historyczna. Nauki o Ziemi
Mineralogia. Petrografia
Historia nauki. Historia badań naukowych
Badania naukowe. Metodyka badań naukowych
Czasopisma I
Atlasy geograficzne
Mapy topograficzne
Czasopisma II
Czasopisma III
Przewodniki I
Archiwum Północnomazowieckie
Przewodniki II
Pedagogika. Socjologia. Nauki społeczne
Czasopisma inne IV
Inne pozycje
Literatura / beletrystyka
Mapy i plany ogólne

* W miarę możliwości będą udostępniane dane o zbiorach wg działów